தண்ணீர் ஊற்று பிள்ளையார்

thanner uttu-pillayar

உயரமான இடங்களில் பக்தர்களுக்கு உதவி செய்யும்பொது

DSC03595

வற்றாப்பளை அம்மன் ஆலயம்

vattapalai amma alajam

உணவுக்காக அடியர்களுடன் கொக்குலயில்

unavlittha adejarkaludan kokkulajil

திருகோணமலை சல்லி அம்மன் ஆலயத்திலிருந்து புறப்படும்போது

thirukonamalai salli amma alajatthil irunthu purappadum pothu padakettku ahaa

திருகோணமலை மாவட்டத்துக்குள் நுழையும்போது சூரிஜோதயம்

thirukonamalai mavaddatthukkul nulaijum pothu surejothajam

புல்மோட்டை படகு ஓட்டிகளுடன்

pul mooddajil padaku oddekaludan

புல்மோட்டை நோக்கி கடல் பயணம்

pulmoodai nokki kadal pajanam

நிலவெளியில் எடுக்கப்பட்டது

nilavelijil

நாயாறு பாலம் வழியாக செல்லும்போது

najaru palam